Otomatik Katılım
YASAL YAPTIRIMLAR

YASAL YAPTIRIMLAR

İşverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlar nelerdir?

a. İşverenin bu yükümlülüklere ve otomatik katılım kapsamında yürürlüğe konacak mevzuata uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100 TL idari para cezası uygulanır.

b. İşveren katkı payını emeklilik şirketine eksik, geç aktarması veya aktarmaması durumunda, çalışanın birikiminde oluşan parasal kaybından sorumludur.

İşyerinde çalışan sayısı kapsam dışında kalacak şekilde azalırsa ne olur?
  • Bir defa kapsama alınan işyerinin çalışan sayısında, kapsama alındıktan sonra gerçekleşen değişiklikler dikkate alınmaz. Örneğin, 01.01.2017 tarihinde 1000 çalışanı olan bir işverenin, 2 ay sonra çalışan sayısı 998’e düşerse, bu işveren otomatik katılım sisteminde kalmaya devam edecektir.
  • İşverenin çalışan sayısının artarsa, sisteme dahil olmak için takip eden yılın başını bekler. İşyerlerinin çalışan sayısına göre kapsama alınması sadece kademeli katılım tarihinde aranan çalışan sayısına sahip olması halinde mümkündür. Örneğin;
Tarih 01.04.2017
(250-999)
01.07.2017
(100-249)
Kapsam
Tarihi
Çalışan Sayısı 200 240 01.07.2017
Çalışan Sayısı 200 260* 01.01.2018

*02.04.2017-30.06.2017 tarihleri aralığında en güncel SGK kaydına göre (250-999) çalışana ulaşsa dahi kapsama alınmaz.

İşverenler otomatik katılım sistemine dahil olup olmadıklarını belirlemek için çalışan sayısını nasıl hesaplamalı?

İşveren, çalışanların otomatik katılıma dahil olma şartlarını taşıyıp taşımadıklarına bakmadan, işyerindeki tüm çalışan sayısını dikkate almalıdır. (45 yaş altı/ üstü çalışan sayısı, yerli/yabancı/yurtdışında çalışan, şubelerdeki ve/veya birden fazla işyeri noktasında çalışan ayrımı yapılmaksızın.)

Otomatik Katılım Başvuru

Otomatik Katılım’a Geçerken AgeSA’yı Seçin, Rahat Edin!