Otomatik Katılım
ÖDEMELER

ÖDEMELER

Çalışanların ödeyeceği katkı payı neye göre hesap edilecektir?

Prime esas kazanç ve emeklilik keseneği referans alınarak hesaplanacaktır.

Ücret ödeme günü hakkında dikkat edilmesi gereken husular nelerdir?
 • Emeklilik sözleşmesinde farklı çalışan grupları için (örn. mavi yaka, beyaz yaka vb.) bir veya birden fazla ücret ödeme günü belirlenebilir.
 • Çalışanların ücretinden kesilen katkı payları ücret ödeme gününü takip eden işgünü emeklilik şirketinin hesabına nakit olarak ödenir. İşverenin aynı çalışan için ilgili dönem içinde birden fazla tarihte ücret ödemesi yapması halinde (İkramiye, bonus, maaş farkı vb.) söz konusu tutara denk gelen katkı payı tutarı, ilgili ödeme tarihinde veya en geç müteakip ücret ödeme gününü takip eden iş gününe kadar emeklilik şirketine iletilir. Tutarlar ait olduğu ücret ödeme dönemiyle ilişkili katkı payı olarak emeklilik şirketine iletilir.
  • Emeklilik şirketleri katkı payının nakden ödendiği günü ve sözleşmede belirlenen ücret ödeme gününü ayrı ayrı takip eder.
  • Katkı payları çalışanların ücretinden kesinti yapılarak,sözleşmede belirlenen ücret ödeme günü öncesinde, emeklilik şirketine ödenebilir. Ancak, katkı payları her durumda ücret ödeme gününü takip eden işgünü emeklilik şirketine iletilmelidir.
  • Çalışanın maaşı üzerinde bulunan haciz/nafaka gibi yasal kesintiler, (Maaşın %25’i düzeyinde) prime esas kazanç ve emeklilik keseneği etkilenmediği sürece, ödenecek katkı payı tutarını değiştirmeyecektir.
  • Çalışanlar, otomatik katılım kapsamında, mevzuatta belirlenen oranın üzerinde bir oranda katkı payı kesilmesini her zaman talep edebilir.
  • Çalışanın ücretinden yapılacak kesinti dışında ek katkı payı ödemesi yapılamaz.
  • Katkı payı prime esas kazanç ve emeklilik keseneği referans alınarak hesaplanacaktır.
Tarih 01.04.2017
(250-999)
01.07.2017
(100-249)
Kapsam
Tarihi
Çalışan Sayısı 200 240 01.07.2017
Çalışan Sayısı 200 260* 01.01.2018

*02.04.2017-30.06.2017 tarihleri aralığında en güncel SGK kaydına göre (250-999) çalışana ulaşsa dahi kapsama alınmaz.

İşveren çalışanı adına katkı payı ödemesi yapabilir mi?

İşveren çalışanı adına katkı payı ödemesi yapamaz. Diğer taraftan, İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi (İGES) kapsamında çalışana katkı payı ödemesi yapılabilir. Çalışan bağlılığı ve motivasyonunda önemli katkı sağlayan Grup Emeklilik uygulamalarıyla ilgili bilgi için tıklayın.

Otomatik Katılım Başvuru

Otomatik Katılım’a Geçerken AgeSA’yı Seçin, Rahat Edin!