Otomatik Katılım
KAPSAMA DAHİL EDİLECEK ÇALIŞMALAR VE İŞVERENLER

KAPSAMA DAHİL EDİLECEK ÇALIŞMALAR VE İŞVERENLER

Sisteme hangi çalışanlar dahil olacak?
  • Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi
  • 45 yaşını doldurmamış
  • Kamu (4c) ve özel sektör (4a) çalışanları ve çalışmaya yeni başlayacaklar otomatik katılım sistemine dâhil olacaktır.
  • TBMM Genel Kurulu'nda 09.01.2017 tarihinde 1/796 esas numarası ile kabul edilen kanun tasarısı çerçevesinde, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandık çalışanlarının da sisteme dahil edilmesi ön görülmektedir.
  • 4b kapsamındaki çalışanlar sisteme dâhil değildir.
Hangi işverenler dahil olacak?
  • 1.1.2017 itibarıyla 4a kapsamındaki çalışanların bağlı bulunduğu işyerinin çalışan sayısı göz önünde bulundurularak sisteme dâhil edilecek.
  • Çalışanların Otomatik Katılım’a dahil olma şartlarını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ne göre Sosyal Sigorta Kurumu (SGK)’na yapılan bildirime göre işverene bağlı olarak çalışan sayısı hesabı yapılır. Çalışan sayısı tespit edilirken, kapsama alınma tarihinde en güncel SGK verisi (net çalısan sayısı) göz önünde bulundurulur. Örneğin; “40 çalışanı olan ve 01.07.2018 tarihinde sisteme girmesi planlanan bir işverenin tespiti için Haziran ayının 23’üne kadar SGK’ya bildirilmesi gereken Mayıs ayı aylık prim ve hizmet belgesindeki toplam çalışan sayısı (“Toplam Sigortalı Bilgileri” başlığı altında yer alan “Sigortalı Sayısı” verisi) göz önünde bulundurulur. Kapsama alınma tarihini izleyen dönemler bakımından ise bu tarihi izleyen takvim yılı basları esas alınır.
  • Özel sektörde beş kişinin altında çalışana sahip işverenler, bu aşamada sistem kapsamına dâhil edilmemiştir.

İşveren Bazında Kademeli Geçiş Tarihleri

1000 ve üzeri çalışanı olan özel sektör şirketleri 01 Ocak 2017
250-999 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri ve kamu kuruluşları (genel ve özel bütçeli idareler) 01 Nisan 2017
100-249 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri 01 Temmuz 2017
50-99 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri, Mahalli idareler ve KİT’ler (Kamu İktisadi Teşebbüsü) 01 Ocak 2018
10-49 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri 01 Temmuz 2018
5-9 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri 01 Ocak 2019

Otomatik Katılım Başvuru

Otomatik Katılım’a Geçerken AgeSA’yı Seçin, Rahat Edin!