Otomatik Katılım
İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşverenin yükümlülükleri nelerdir?

a. Emeklilik şirketinin seçimi

Otomatik katılım sistemine dahil olan her işveren, çalışanları adına, bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmak ve mevzuattaki kriterlere uyan çalışanları bu plana dahil etmekle yükümlüdür. Şirket seçiminde, hizmet kalitesi, ve çalışanlara sağlanan avantajlar göz önünde bulundurularak tercihte bulunulmalıdır.

b. Fonların Seçimi

İşveren, sisteme giriş esnasında çalışandan faizli/faizsiz fon tercihini alır, tercihte bulunmayan çalışanları için söz konusu tercihi yapar. Çalışanın fon tercihlerinin, işverenin şirket ile yapacağı sözleşme kapsamında doğrudan emeklilik şirketine bildirilmesi de kararlaştırılabilir.

c. Katkı payının ödenmesi

İşveren, çalışanların maaşlarından prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın minimum %3’ü olmak kaydıyla kesinti yaparak, bu tutarı en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden ilk iş günü emeklilik şirketine aktarmakla yükümlüdür. Ayrıca, çalışanların sisteme dâhil olması için, Kanun ve alt düzenlemeler kapsamındaki gerekli tüm bilgileri hazırlayarak şirkete bildirmek ve aylık olarak bu datayı şirkete iletmekle yükümlüdür.

d. Devir İmkanı

İşveren operasyonel gereklilikleri dikkate alarak, şirket seçimi ve katkı payının kesilmesi hariç diğer yükümlülüklerinin icrasını emeklilik şirketine bırakabilir.

e. Bilgilendirme

Çalışanların sisteme dâhil oluğuna ilişkin bilgilendirmede bulunmakla yükümlüdür.

Otomatik Katılım Başvuru

Otomatik Katılım’a Geçerken AgeSA’yı Seçin, Rahat Edin!