Otomatik Katılım
GRUP ŞİRKETLERİ / HOLDİNGLER

GRUP ŞİRKETLERİ / HOLDİNGLER

Şirketler topluluğu veya holding niteliğinde olan yapılar tek bir çatı altında Otomatik Katılım kapsamında mı değerlendilir?

Otomatik katılım kapsamında her bir işveren için ayrı tüzel kişilik olarak vergi kimlik kartı bazındaki çalışan sayısının dikkate alınması bekleniyor.

Bir çalışanın aynı işverene bağlı olarak tek bir hizmet akdi kapsamında birden fazla işyerinde çalışması ve çalışana tek bir ücret ödemesi yapılması halinde, çalışan işvereni tarafından tek bir emeklilik planına dâhil edilir.

Bir çalışanın aynı işverene bağlı olarak birden fazla işyerinde çalışması ve her bir işyeri için işvereni ile ayrı hizmet akdi bulunması ve her bir akit kapsamında ayrı ayrı ücret ödemesi yapılması halinde, çalışan işvereni tarafından her bir işyeri için çalışanlara sunulan ilgili emeklilik planına ayrı ayrı dâhil edilir.

İçinde aynı veya farklı lokasyonlarda birden fazla işyeri barındıran işverenler Otomatik Katılım kapsamında değerlendirilecek mi?

Birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulur ve tek bir çatı altında otomatik katılıma dahil edilir.

Otomatik Katılım Başvuru

Otomatik Katılım’a Geçerken AgeSA’yı Seçin, Rahat Edin!