Otomatik Katılım
KAPSAM

KAPSAM

Hangi çalışanlar kapsama dahil edilecek?
  • TC vatandaşı veya mavi kart sahibi
  • 45 yaşını doldurmamış
  • Kamu sektörü çalışanları (4c)
  • Özel sektör çalışanları (4a) (Bakanlar Kurulu Kararı tarafından belirlenmiş işyerinde bulunan çalışan sayısı göz önüne alınarak dâhil edilecektir)
  • 4b kapsamındaki çalışanlar sisteme dâhil değildir.

Kamu idarelerinde ve Özel Sektörde Çalışanların Kapsama Alınma Tarihleri:

1000 ve üzeri çalışanı olan özel sektör şirketleri 01 Ocak 2017
250-999 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri ve kamu kuruluşları (genel ve özel bütçeli idareler) 01 Nisan 2017
100-249 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri 01 Temmuz 2017
50-99 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri, Mahalli idareler ve KİT’ler (Kamu İktisadi Teşebbüsü) 01 Ocak 2018
10-49 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri 01 Temmuz 2018
5-9 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri 01 Ocak 2019

Otomatik Katılım Başvuru

Otomatik Katılım’a Geçerken AgeSA’yı Seçin, Rahat Edin!