Otomatik Katılım
FON TERCİHLERİ

FON TERCİHLERİ

Çalışanlar, otomatik katılım sistemine giriş esnasında herhangi bir fon tercihinde bulunmazsa katkı payları hangi fonlarda yatırıma yönlenecek?

Çalışanlar sisteme ilk girdiklerinde faizli veya faizsiz fon tercihi yapmaları istenir. Çalışan, tercih yapmazsa işverenin bildirdiği fon tercihi geçerli olur. Bu kapsamda, katkı payları, yapılan tercih doğrultusunda öncelikle planda yer alan “Başlangıç Fon”larına yönlendirilir. Katkı payları, Fon kuruluşunun tamamlanmasından sonra bu fondan ayrılmayı tercih eden çalışanlara, sonucu bağlayıcı olmamak kaydıyla, risk profil anketi sunulur. Katkı payları ve birikim katılımcı tercihi doğrultusunda sunulan farklı risk profilindeki fonlar/fon grupları aracılığı ile yatırıma yönlendirilir. Müşteri herhangi bir değişiklik yapmaz ise 01.01.2018 tarihinde “Başlangıç Fonu”ndan otomatik olarak “Standart Fon”a geçirilecektir. Standart fondan ayrılmayı tercih eden çalışanlara da, sonucu bağlayıcı olmamak kaydıyla, risk profili anketi sunulur.

Çalışanın fon dağılım değişikliği yapmasının bir sınırı var mı?

Çalışanlar yılda 6 defa fon dağılım değişikliği yapabilir.

Çalışanlar istedikleri emeklilik şirketini seçebilirler mi?

Hayır. Bu seçimi işverenleri onların adına yapmak durumundadır. İşveren, Hazine Müsteşarlığı tarafından uygun görülen bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapabilecektir.

Çalışan, birden fazla işverenle çalışması durumunda her bir işveren altında otomatik katılım sistemine dahil olacak mı?

Çalışanın, otomatik katılım kapsamında yer alan her bir işvereni nezdinde otomatik katılım sözleşmesi açılacaktır.

Otomatik Katılım Başvuru

Otomatik Katılım’a Geçerken AgeSA’yı Seçin, Rahat Edin!